Τυπικό-Ακολουθίες
Τυπικό Τρέχοντος Μηνός


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 
Εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ 2019
Εκ της Εκκλησίας της Ελλάδος
Τα Μέλη θα μπορούν να λαμβάνουν τις διαθέσιμες ακολουθίες
με την χρήση του E-Mail και του Κωδικού Πρόσβασής των,
από το κουμπί (Περιοχή Μέλους) του μενού επιλογών
στα αριστερά του site.
Αναγγελία διαθέσιμων Ακολουθιών
Ακολουθία των τυπικών Θείας Λειτουργίας
1
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
2
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
20η Απριλίου 2019 Σάββατο
3
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
Σάββατον πρὸ τῶν Βαΐων
Τοῦ Ἁγίου καὶ δικαίου Λαζάρου τοῦ τετραημέρου.
20η Απριλίου 2019 Σάββατο
4
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚῌ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
21η Απριλίου 2019 Κυριακή
5
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚῌ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
21η Απριλίου 2019 Κυριακή
6
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΒΑΪΩΝ
21η Απριλίου 2019 Κυριακή
7
ΟΡΘΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ ΝΥΜΦΙΟΣ
22η Απριλίου 2019 Δευτέρα
8
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Α ΩΡΑΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
22η Απριλίου 2019 Δευτέρα
9
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Γ ΩΡΑΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
22η Απριλίου 2019 Δευτέρα
10
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΣΤ ΩΡΑΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
22η Απριλίου 2019 Δευτέρα
11
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Θ ΩΡΑΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
22η Απριλίου 2019 Δευτέρα
12
Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία
τῶν Προηγιασμένων Δώρων
22η Απριλίου 2019 Δευτέρα
13
ΟΡΘΡΟΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΣΠΕΡΑΣ ΝΥΜΦΙΟΣ
23η Απριλίου 2019 Τρίτη
14
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Α ΩΡΑΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗΣ
23η Απριλίου 2019 Τρίτη
15
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Γ ΩΡΑΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗΣ
23η Απριλίου 2019 Τρίτη
16
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΣΤ ΩΡΑΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗΣ
23η Απριλίου 2019 Τρίτη
17
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Θ ΩΡΑΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗΣ
23η Απριλίου 2019 Τρίτη
18
Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία
τῶν Προηγιασμένων Δώρων
23η Απριλίου 2019 Τρίτη
19
ΟΡΘΡΟΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ ΝΥΜΦΙΟΣ
24η Απριλίου 2019 Τετάρτη
20
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Α ΩΡΑΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ
24η Απριλίου 2019 Τετάρτη
21
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Γ ΩΡΑΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ
24η Απριλίου 2019 Τετάρτη
22
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΣΤ ΩΡΑΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ
24η Απριλίου 2019 Τετάρτη
23
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Θ ΩΡΑΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ
24η Απριλίου 2019 Τετάρτη
24
Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία
τῶν Προηγιασμένων Δώρων
24η Απριλίου 2019 Τετάρτη
ή
25η Απριλίου 2019 Πέμπτη

25
ΟΡΘΡΟΣ
Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Πέμπτῃ, οἱ τὰ πάντα καλῶς διαταξάμενοι θεῖοι Πατέρες, ἀλληλοδιαδόχως ἔκ τε τῶν θείων Ἀποστόλων, καὶ τῶν ἱερῶν Εὐαγγελίων, παραδεδώκασιν ἡμῖν τέσσαρά τινα ἑορτάζειν, τὸν ἱερὸν Νιπτῆρα, τὸν μυστικὸν Δεῖπνον (δηλαδὴ τὴν παράδοσιν τῶν καθ' ἡμᾶς φρικτῶν Μυστηρίων), τὴν ὑπερφυᾶ Προσευχήν, καὶ τὴν Προδοσίαν αὐτήν.
25η Απριλίου 2019 Πέμπτη
26
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
25η Απριλίου 2019 Πέμπτη
27
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΧΡΑΝΤΩΝ ΠΑΘΩΝ
26η Απριλίου 2019 Παρασκευή
28
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΩΡΩΝ
26η Απριλίου 2019 Παρασκευή
29
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΕΩΣ
26η Απριλίου 2019 Παρασκευή
30
ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ
27η Απριλίου 2019 Σάββατο
31
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
28η Απριλίου 2019 Κυριακή
32
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΠΑΝΝΥΧΙΣ
28η Απριλίου 2019 Κυριακή
33
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ,ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
29η Απριλίου 2019 Δευτέρα
34
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τῌ ΔΕΥΤΕΡᾼ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως