Τυπικό-Ακολουθίες
Τυπικό Τρέχοντος Μηνός


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ 2021
Εκ της Εκκλησίας της Ελλάδος
Τα Μέλη θα μπορούν να λαμβάνουν τις διαθέσιμες ακολουθίες
με την χρήση του E-Mail και του Κωδικού Πρόσβασής των,
από το κουμπί (Περιοχή Μέλους) του μενού επιλογών
στα αριστερά του site.
Αναγγελία διαθέσιμων Ακολουθιών
Ακολουθία των τυπικών Θείας Λειτουργίας
1
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
2
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
13η Ιανουαρίου 2021 Τετάρτη
3
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
Τῶν ἐν Σινᾷ καί Ραϊθῷ ἀναιρεθέντων ῾Αγίων ᾽Αββάδων.
Τῶν Ἁγίων Ἱερομαρτύρων Πλάτωνος, Ἐπισκόπου Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας καί
τῶν σύν αὐτῷ Πρεσβυτέρων Μιχαήλ καί Νικολάου.
14η Ιανουαρίου 2021 Πέμπτη
4
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
Τῶν ἐν Σινᾷ καί Ραϊθῷ ἀναιρεθέντων ῾Αγίων ᾽Αββάδων.
Τῶν Ἁγίων Ἱερομαρτύρων Πλάτωνος, Ἐπισκόπου Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας καί
τῶν σύν αὐτῷ Πρεσβυτέρων Μιχαήλ καί Νικολάου.
16η Ιανουαρίου 2021 Σάββατο
5
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ἡ προσκύνησις τῆς τιμίας Ἁλύσεως τοῦ Ἁγίου καὶ Πανευφήμου Ἀποστόλου Πέτρου.
16η Ιανουαρίου 2021 Σάββατο
6
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ´ ΛΟΥΚΑ Ἦχος βαρύς
(Τῶν Δέκα Λεπρῶν)
Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου.
Ἀντωνίου τοῦ νέου τοῦ ἐν τῇ Σκήτῃ τῆς Βεροίας ἀσκήσαντος καί Γεωργίου νεομάρτυρος τοῦ ἐν Ἰωαννίνοις.
17η Ιανουαρίου 2021 Κυριακή
7
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ´ ΛΟΥΚΑ Ἦχος βαρύς
(Τῶν Δέκα Λεπρῶν)
Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου.
Ἀντωνίου τοῦ νέου τοῦ ἐν τῇ Σκήτῃ τῆς Βεροίας ἀσκήσαντος καί Γεωργίου νεομάρτυρος τοῦ ἐν Ἰωαννίνοις.
17η Ιανουαρίου 2021 Κυριακή
8
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου, Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας.
18η Ιανουαρίου 2021 Δευτέρα
9
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου, Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας.
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως