Τυπικό-Ακολουθίες
Τυπικό Τρέχοντος Μηνός


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 
Εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ 2020
Εκ της Εκκλησίας της Ελλάδος
Τα Μέλη θα μπορούν να λαμβάνουν τις διαθέσιμες ακολουθίες
με την χρήση του E-Mail και του Κωδικού Πρόσβασής των,
από το κουμπί (Περιοχή Μέλους) του μενού επιλογών
στα αριστερά του site.
Αναγγελία διαθέσιμων Ακολουθιών
Ακολουθία των τυπικών Θείας Λειτουργίας
1
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
2
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
19η Οκτωβρίου 2020 Δευτέρα
3
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἀρτεμίου,
τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου Πατρός, ἡμῶν Γερασίμου, καὶ
τῆς Ὁσίας ἡμῶν Ματρώνης, τῆς Χιοπολίτιδος.
19η Οκτωβρίου 2020 Δευτέρα
4
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἀρτεμίου,
τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου Πατρός, ἡμῶν Γερασίμου,
καὶ τῆς Ὁσίας ἡμῶν Ματρώνης, τῆς Χιοπολίτιδος.
20η Οκτωβρίου 2020 Τρίτη
5
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἀρτεμίου,
τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου Πατρός, ἡμῶν Γερασίμου, καὶ
τῆς Ὁσίας ἡμῶν Ματρώνης, τῆς Χιοπολίτιδος.
20η Οκτωβρίου 2020 Τρίτη
6
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἀρτεμίου,
τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου Πατρός, ἡμῶν Γερασίμου, καὶ
τῆς Ὁσίας ἡμῶν Ματρώνης, τῆς Χιοπολίτιδος.
20η Οκτωβρίου 2020 Τρίτη
7
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἀρτεμίου,
τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου Πατρός, ἡμῶν Γερασίμου, καὶ
τῆς Ὁσίας ἡμῶν Ματρώνης, τῆς Χιοπολίτιδος.
22η Οκτωβρίου 2020 Πέμπτη
8
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου καί
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰγνατίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
23η Οκτωβρίου 2020 Παρασκευή
9
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου καί
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰγνατίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
24η Οκτωβρίου 2020 Σάββατο
10
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἀρέθα, καὶ τῆς συνοδίας αὐτοῦ.
24η Οκτωβρίου 2020 Σάββατο
11
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ’ ΛΟΥΚΑ Ἦχος γ’
Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων καί Νοταρίων Μαρκιανοῦ καί Μαρτυρίου καί τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶς τῆς Ἐλεήμονος.
25η Οκτωβρίου 2020 Κυριακή
12
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ’ ΛΟΥΚΑ Ἦχος γ’
Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων καί Νοταρίων Μαρκιανοῦ καί Μαρτυρίου καί τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶς τῆς Ἐλεήμονος.
25η Οκτωβρίου 2020 Κυριακή
13
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τοῦ ῾Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου
᾽Ανάμνησις τοῦ γεγονότος σεισμοῦ ( 740 μ.Χ. ).
26η Οκτωβρίου 2020 Δευτέρα
14
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοῦ ῾Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου
᾽Ανάμνησις τοῦ γεγονότος σεισμοῦ ( 740 μ.Χ. ).
26η Οκτωβρίου 2020 Δευτέρα
15
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Νέστορος μεγαλομάρτυρος (†306).
Πρόκλης συζύγου τοῦ Πιλάτου.
27η Οκτωβρίου 2020 Τρίτη
16
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Νέστορος μεγαλομάρτυρος (†306).
Πρόκλης συζύγου τοῦ Πιλάτου.
27η Οκτωβρίου 2020 Τρίτη
17
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ἑορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Τερεντίου καί Εὐνίκης καί
τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Στεφάνου τοῦ Σαββαΐτου.
Τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Ἀρσενίου καί Ἀθανασίου, τοῦ ἐξ Ἀνδρούσης Μεσσηνίας, Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως.
Ἀγγελῆ, Μανουήλ, Γεωργίου καί Νικολάου τῶν Νεομαρτύρων, τῶν ἐν Ῥεθύμνῃ μαρτυρησάντων.
Τοῦ Ἁγίου Ροστισλάβου, Μεγάλου Φωτιστοῦ Δουκός τῆς Μοραβίας.
28η Οκτωβρίου 2020 Τετάρτη
18
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ἑορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Τερεντίου καί Εὐνίκης καί
τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Στεφάνου τοῦ Σαββαΐτου.
Τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Ἀρσενίου καί Ἀθανασίου,
τοῦ ἐξ Ἀνδρούσης Μεσσηνίας, Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως.
Ἀγγελῆ, Μανουήλ, Γεωργίου καί Νικολάου τῶν Νεομαρτύρων, τῶν ἐν Ῥεθύμνῃ μαρτυρησάντων.
Τοῦ Ἁγίου Ροστισλάβου, Μεγάλου Φωτιστοῦ Δουκός τῆς Μοραβίας.
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως