Τυπικό-Ακολουθίες
Τυπικό Τρέχοντος Μηνός


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 
Εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ 2020
Εκ της Εκκλησίας της Ελλάδος
Τα Μέλη θα μπορούν να λαμβάνουν τις διαθέσιμες ακολουθίες
με την χρήση του E-Mail και του Κωδικού Πρόσβασής των,
από το κουμπί (Περιοχή Μέλους) του μενού επιλογών
στα αριστερά του site.
Αναγγελία διαθέσιμων Ακολουθιών
Ακολουθία των τυπικών Θείας Λειτουργίας
1
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
2
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
27η Μαρτίου 2020 Παρασκευή
3
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ
Μετὰ τῆς Δ’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν
Τῇ Παρασκευῇ τῆς Δ’ Ἑβδομάδος ἑσπέρας 
28η Μαρτίου 2020 Σάββατο
4
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σάββατον τῆς Δ’ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν.
28η Μαρτίου 2020 Σάββατο
5
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἦχος πλ.δ’
Ἐν ᾗ μνείαν ποιούμεθα τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου, τοῦ Συγγραφέως τῆς Κλίμακος.
29η Μαρτίου 2020 Κυριακή
6
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἦχος πλ.δ’
Ἐν ᾗ μνείαν ποιούμεθα τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου, τοῦ Συγγραφέως τῆς Κλίμακος.
29η Μαρτίου 2020 Κυριακή
7
ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Ἐν ᾗ μνείαν ποιούμεθα τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου, τοῦ Συγγραφέως τῆς Κλίμακος.
1η Απριλίου 2020 Τετάρτη
8
ΟΡΘΡΟΣ
1η Απριλίου 2020 Τετάρτη
3η Απριλίου 2020 Παρασκευή

9
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Α ΩΡΑΣ
Ε ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
1η Απριλίου 2020 Τετάρτη
3η Απριλίου 2020 Παρασκευή

10
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Γ ΩΡΑΣ
Ε ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
1η Απριλίου 2020 Τετάρτη
11
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΣΤ ΩΡΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ Ε ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
1η Απριλίου 2020 Τετάρτη
3η Απριλίου 2020 Παρασκευή

12
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Θ ΩΡΑΣ
Ε ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
1η Απριλίου 2020 Τετάρτη
13
Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία
τῶν Προηγιασμένων Δώρων
Τετάρτη τῆς Ε’ Ἑβδομάδος
1η Απριλίου 2020 Τετάρτη
14
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ
Μετὰ τοῦ Μεγάλου Κανόνος
Τῇ Τετάρτῃ τῆς Ε’ Ἑβδομάδος ἑσπέρας
2η Απριλίου 2020 Πέμπτη
15
Ἑσπερινὸς (3ης Ἀπριλίου) καὶ Θεία Λειτουργία
τῶν Προηγιασμένων Δώρων
Πέμπτη τῆς Ε’ Ἑβδομάδος
3η Απριλίου 2020 Παρασκευή
16
ΟΡΘΡΟΣ
3η Απριλίου 2020 Παρασκευή
17
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΣΤ ΩΡΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
3η Απριλίου 2020 Παρασκευή
18
Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία
τῶν Προηγιασμένων Δώρων
3η Απριλίου 2020 Παρασκευή
19
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ
μετὰ τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου
3η Απριλίου 2020 Παρασκευή
20
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ
ΕΝ Τῼ ΟΡΘΡῼ
4η Απριλίου 2020 Σάββατο
21
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σάββατον τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου.
4η Απριλίου 2020 Σάββατο
22
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἦχος α’
Τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας.
5η Απριλίου 2020 Κυριακή
23
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἦχος α’
Τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας.
5η Απριλίου 2020 Κυριακή
24
ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας.
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως