Τυπικό-Ακολουθίες
Τυπικό Τρέχοντος Μηνός


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 
Εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ 2020
Εκ της Εκκλησίας της Ελλάδος
Τα Μέλη θα μπορούν να λαμβάνουν τις διαθέσιμες ακολουθίες
με την χρήση του E-Mail και του Κωδικού Πρόσβασής των,
από το κουμπί (Περιοχή Μέλους) του μενού επιλογών
στα αριστερά του site.
Αναγγελία διαθέσιμων Ακολουθιών
Ακολουθία των τυπικών Θείας Λειτουργίας
1
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
2
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
29η Ιουνίου 2020 Δευτέρα
3
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τῶν ῾Αγίων ἐνδόξων καί πανευφήμων ᾽Αποστόλων.
30η Ιουνίου 2020 Τρίτη
4
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τῶν ῾Αγίων ἐνδόξων καί πανευφήμων ᾽Αποστόλων.
30η Ιουνίου 2020 Τρίτη
5
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Μνήμη τῶν Ἁγίων καὶ θαυματουργῶν Ἀναργύρων, Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, τῶν ἐν Ῥώμῃ τελειωθέντων.
1η Ιουλίου 2020 Τετάρτη
6
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τῶν Ἁγίων καὶ θαυματουργῶν Ἀναργύρων, Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, τῶν ἐν Ῥώμῃ τελειωθέντων.
1η Ιουλίου 2020 Τετάρτη
7
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Μνήμη τῆς ἐν Βλαχέρναις Καταθέσεως τῆς τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
2η Ιουλίου 2020 Πέμπτη
8
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τῆς ἐν Βλαχέρναις Καταθέσεως τῆς τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
3η Ιουλίου 2020 Πάρασκευή
9
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἀνδρέου Κρήτης, τοῦ Ἱεροσολυμίτου.
4η Ιουλίου 2020 Σάββατο
10
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἀνδρέου Κρήτης, τοῦ Ἱεροσολυμίτου.
4η Ιουλίου 2020 Σάββατο
11
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ἦχος γ’
Τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ ἐν τῷ Ἄθῳ καί
τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Λαμπαδοῦ τοῦ Θαυματουργοῦ.
Σύναξις πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων Ἁγίων.
5η Ιουλίου 2020 Κυριακή
12
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ἦχος γ’
Τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ ἐν τῷ Ἄθῳ καί
τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Λαμπαδοῦ τοῦ Θαυματουργοῦ.
Σύναξις πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων Ἁγίων.
6η Ιουλίου 2020 Δευτέρα
13
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς.
7η Ιουλίου 2020 Τρίτη
14
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς.
7η Ιουλίου 2020 Τρίτη
15
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου.
8η Ιουλίου 2020 Τετάρτη
16
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου.
10η Ιουλίου 2020 Παρασκευή
17
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καὶ πανευφήμου Εὐφημίας, ἥτις τόν τόμον τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐκύρωσεν.
Τῆς Ἁγίας Ὄλγας τῆς Ἰσαποστόλου καί τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Νεκταρίου τοῦ ἐκ Βρυούλων.
11η Ιουλίου 2020 Σαββατο
18
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καὶ πανευφήμου Εὐφημίας, ἥτις τόν τόμον τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐκύρωσεν.
Τῆς Ἁγίας Ὄλγας τῆς Ἰσαποστόλου καί τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Νεκταρίου τοῦ ἐκ Βρυούλων.
11η Ιουλίου 2020 Σαββατο
19
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ἦχος δ’
Μνήμη τῶν Ἁγίων Πατέρων Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου.
11η Ιουλίου 2020 Σαββατο
20
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ἦχος δ’
Μνήμη τῶν Ἁγίων Πατέρων Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου.
Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου.
12η Ιουλίου 2020 Κυριακή
21
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ἦχος δ’
Μνήμη τῶν Ἁγίων Πατέρων Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου.
12η Ιουλίου 2020 Κυριακή
22
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ἦχος δ’
Μνήμη τῶν Ἁγίων Πατέρων Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου.
Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου.
13η Ιουλίου 2020 Δευτέρα
23
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου
14η Ιουλίου 2020 Τρίτη
24
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου
14η Ιουλίου 2020 Τρίτη
25
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κηρύκου καὶ Ἰουλίττης τῆς μητρὸς αὐτοῦ.
15η Ιουλίου 2020 Τετάρτη
26
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κηρύκου καὶ Ἰουλίττης τῆς μητρὸς αὐτοῦ.
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως