Τυπικό-Ακολουθίες
Τυπικό Τρέχοντος Μηνός


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 
Εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ 2019
Εκ της Εκκλησίας της Ελλάδος
Τα Μέλη θα μπορούν να λαμβάνουν τις διαθέσιμες ακολουθίες
με την χρήση του E-Mail και του Κωδικού Πρόσβασής των,
από το κουμπί (Περιοχή Μέλους) του μενού επιλογών
στα αριστερά του site.
Αναγγελία διαθέσιμων Ακολουθιών
Ακολουθία των τυπικών Θείας Λειτουργίας
1
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
2
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
19η Οκτωβρίου 2019 Σάββατο
3
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἰωὴλ καὶ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Οὐάρου.
19η Οκτωβρίου 2019 Σάββατο
4
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ’ΛΟΥΚΑ Ἦχος α’
᾿Αρτεμίου μεγαλομάρτυρος (†326),
Ματρώνης ὁσίας τῆς Χιοπολίτιδος (†462),
Γερασίμου ὁσίου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ (†1581).
20η Οκτωβρίου 2019 Κυριακή
5
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ’ΛΟΥΚΑ Ἦχος α’
᾿Αρτεμίου μεγαλομάρτυρος (†326),
Ματρώνης ὁσίας τῆς Χιοπολίτιδος (†462),
Γερασίμου ὁσίου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ (†1581).
22η Οκτωβρίου 2019 Τρίτη
6
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου καί
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰγνατίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
23η Οκτωβρίου 2019 Τετάρτη
7
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου καί
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰγνατίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
25η Οκτωβρίου 2019 Παρασκευή
8
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τοῦ ῾Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου.
᾽Ανάμνησις τοῦ γεγονότος σεισμοῦ ( 740 μ.Χ. ).
26η Οκτωβρίου 2019 Σάββατο
9
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοῦ ῾Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου.
᾽Ανάμνησις τοῦ γεγονότος σεισμοῦ ( 740 μ.Χ. ).
26η Οκτωβρίου 2019 Σάββατο
10
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ’ ΛΟΥΚΑ ἦχος β’
27η Οκτωβρίου 2019 Κυριακή
11
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ’ ΛΟΥΚΑ ἦχος β’
27η Οκτωβρίου 2019 Κυριακή
12
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ἑορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Τερεντίου καί Εὐνίκης καί
τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Στεφάνου τοῦ Σαββαΐτου.
Τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Ἀρσενίου καί Ἀθανασίου, τοῦ ἐξ Ἀνδρούσης Μεσσηνίας, Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως.
Ἀγγελῆ, Μανουήλ, Γεωργίου καί Νικολάου τῶν Νεομαρτύρων, τῶν ἐν Ῥεθύμνῃ μαρτυρησάντων.
Τοῦ Ἁγίου Ροστισλάβου, Μεγάλου Φωτιστοῦ Δουκός τῆς Μοραβίας.
28η Οκτωβρίου 2019 Δευτέρα
13
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ἑορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Τερεντίου καί Εὐνίκης καί
τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Στεφάνου τοῦ Σαββαΐτου.
Τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Ἀρσενίου καί Ἀθανασίου, τοῦ ἐξ Ἀνδρούσης Μεσσηνίας, Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως.
Ἀγγελῆ, Μανουήλ, Γεωργίου καί Νικολάου τῶν Νεομαρτύρων, τῶν ἐν Ῥεθύμνῃ μαρτυρησάντων.
Τοῦ Ἁγίου Ροστισλάβου, Μεγάλου Φωτιστοῦ Δουκός τῆς Μοραβίας.
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως