Τυπικό-Ακολουθίες
-Τα Μέλη θα μπορούν να λαμβάνουν τις διαθέσιμες ακολουθίες
με την χρήση του E-Mail και του Κωδικού Πρόσβασής των,
από το κουμπί (Περιοχή Μέλους) του μενού επιλογών
στα αριστερά του site.
Αναγγελία διαθέσιμων Ακολουθιών
Ακολουθία των τυπικών Θείας Λειτουργίας
1
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
2
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
3η Απριλίου 2021 Σάββατο
3
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἦχος β’
(ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ)
4η Απριλίου 2021 Κυριακή
4
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἦχος β’
(ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ)
4η Απριλίου 2021 Κυριακή
5
ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κλαυδίου, Διοδώρου, Οὐΐκτωρος Οὐϊκτωρίνου, Παππίου, Σεραπίωνος καὶ Νικηφόρου.
7η Απριλίου 2021 Τετάρτη
6
ΟΡΘΡΟΣ
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Καλλιοπίου.
7η Απριλίου 2021 Τετάρτη
9η Απριλίου 2021 Παρασκευή

7
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Α’ ΩΡΑΣ
7η Απριλίου 2021 Τετάρτη
9η Απριλίου 2021 Παρασκευή

8
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Γ’ ΩΡΑΣ
7η Απριλίου 2021 Τετάρτη
9
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΣΤ’ ΩΡΑΣ
Τετάρτη τῆς Δ’ Ἑβδομάδος
7η Απριλίου 2021 Τετάρτη
9η Απριλίου 2021 Παρασκευή

10
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Θ’ ΩΡΑΣ
7η Απριλίου 2021 Τετάρτη
11
Ἑσπερινὸς (8ης Απριλίου) καὶ
Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
Μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἐκ τῶν ἑβδομήκοντα, Ἡρῳδίωνος, Ἀγάβου, Ῥούφου, Φλέγοντος, Ἀσυγκρίτου καὶ Ἑρμοῦ.
9η Απριλίου 2021 Παρασκευή
12
ΟΡΘΡΟΣ
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Εὐψυχίου τοῦ ἐν Καισαρείᾳ.
9η Απριλίου 2021 Παρασκευή
13
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΣΤ’ ΩΡΑΣ
Παρασκευή τῆς Δ’ Ἑβδομάδος
9η Απριλίου 2021 Παρασκευή
14
Ἑσπερινὸς (10ης Απριλίου) καὶ
Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Τερεντίου, Ἀφρικανοῦ, Μαξίμου, Πομπηΐου καὶ ἑτέρων τριάκοντα ἕξ, ἔτι δὲ καὶ τῶν περὶ τὸν μακάριον Ζήνωνα καὶ Ἀλέξανδρον καὶ Θεόδωρον.
9η Απριλίου 2021 Παρασκευή
15
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ
Μετὰ τῆς Δ’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν
Παρασκευή τῆς Δ’ Ἑβδομάδος
10η Απριλίου 2021 Σάββατο
16
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σάββατον Δ´ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν
Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Τερεντίου, Ἀφρικανοῦ, Μαξίμου, Πομπηΐου καὶ ἑτέρων τριάκοντα ἕξ, ἔτι δὲ καὶ τῶν περὶ τὸν μακάριον Ζήνωνα καὶ Ἀλέξανδρον καὶ Θεόδωρον.
10η Απριλίου 2021 Σάββατο
17
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἦχος γ’
Ἐν ᾗ μνείαν ποιούμεθα τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου, τοῦ Συγγραφέως τῆς Κλίμακος.
11η Απριλίου 2021 Κυριακή
18
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἦχος γ’
Ἐν ᾗ μνείαν ποιούμεθα τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου, τοῦ Συγγραφέως τῆς Κλίμακος.
11η Απριλίου 2021 Κυριακή
19
ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου, Ἔπισκόπου Παρίου τοῦ Ὁμολογητοῦ.
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως