Περί του Ιστοτόπου

Το  Διοικητικόν  Συμβούλιον  του  Συλλόγου  Πρόεδρος
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΙΣΣΑΣ


Αντιπρόεδρος
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ


Γεν. Γραμματεύς
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ


Έφορος
ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ  ΚΟΦΟΠΟΥΛΟΣ


Ταμίας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΣΙΜΙΤΣΟΓΛΟΥ


Μέλη
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΓΟΥΤΣΕΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΤΥΡΟΒΟΛΗΣ


Χοράρχης
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ
Άρχων  τ. Β'  Δομέστικος  της  Μ.τ.Χ.Ε
 

Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως