Πληροφορίες

Ειρμός α΄ Ωδής του ιαμβικού κανόνος των Χριστουγέννων εις ήχον α΄.