Πληροφορίες

Ειρμός θ΄ Ωδής του ιαμβικού κανόνος των Χριστουγέννων εις ήχον α΄.